Udgivelser 2010

  • Produktfejl og tilbagekaldelser af lægemidler i 2009

    | 15. juni 2010 |

    Der blev i 2009 registreret 186 indberetninger om produktfejl ved lægemidler, hvilket er en lille stigning i forhold til 2008. Til sammenligning med 2008 er der sket en omfordeling af indberetningskilder og fejltyper, hvoraf indberetninger fra Lægemiddelstyrelsens kontrolsystem udgjorde en stigende andel i 2009.

  • Årsrapport 2009 for Lægemiddelstyrelsens laboratoriekontrol

    | 14. juni 2010 |

    Lægemiddelmyndighederne i Europa samarbejder i et netværk, der bliver kaldt Official Medicines Control Laboratories (OMCL). Lægemiddelstyrelsen har udarbejdet en årsrapport for 2009, der fortæller netværket om vores aktiviteter.