Årsrapport over kliniske forsøg med lægemidler til mennesker 2011

24. maj 2012

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en årsrapport for 2011 over ansøgninger om kliniske forsøg med lægemidler på mennesker.

Årsrapporten har fokus på:

  • Antallet af ansøgninger om kliniske forsøg med lægemidler fordelt på sponsor type og terapiområde.
  • Antallet af deltagere i kliniske forsøg med lægemidler fordelt på sponsortype, terapiområde og antal deltagere pr. forsøg.
  • Fordelingen af kliniske forsøg med lægemidler nationalt og multinationalt.
  • Fordelingen af ansøgninger om kliniske lægemiddelforsøg mellem danske regioner.
  • Fordelingen af kliniske lægemiddelforsøg på faser.
  • Sundhedsstyrelsens sagsbehandling samt øvrige aktiviteter i sektionen for kliniske forsøg.