Årsrapport 2013 for Sundhedsstyrelsens laboratoriekontrol

5. maj 2014

Lægemiddelmyndighederne i Europa samarbejder i et netværk, der bliver kaldt Official Medicines Control Laboratories (OMCL). Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en årsrapport for 2013, der fortæller netværket om vores aktiviteter.

Rapporten er på engelsk: Annual Report of activities concerning the OMCL-cooperation 2013

Indhold

I rapporten kan du læse nedenstående emner:

Test af nationalt godkendte lægemidler

Vi har i 2013 kontrolleret 251 nationalt godkendte lægemidler. En stor del af kontrollerne 25 % har givet anledning til drøftelser med fremstilleren om mærkning, SOPér samt specifikationer og stabilitetsrelaterede forhold.

Test af  ulovlige produkter og forfalskninger

Sundhedsstyrelsen har bibeholdt fokus på ulovlige produkter og forfalskninger i 2013. Vi har testet 54 produkter. 

  • 34 ud af 38 produkter indeholdt vægtreducerende stoffer
  • 10 ud af 13 produkter indeholdt potensfremmende stoffer
  • 3 ud af 3 produkter indeholdt nikotin

Ulovlig nethandel med lægemidler og andre sundhedsprodukter kan udgøre en betydelig sundhedsrisiko for forbrugerne. Producenterne kan indeholde aktive lægemiddelstoffer i forskellige mængder, kvalitet og sammensætning uden garanti for deres sikkerhed og effekt.

Udvikling af analysemetoder

Vi arbejder med påvisning af fremmede agenser i veterinære vacciner ved hjælp af real-time PCR.

Størrelse

10 sider