Europæisk laboratoriesamarbejde

2. maj 2023

Lægemiddelmyndighederne i Europa samarbejder i et netværk, der bliver kaldt Official Medicines Control Laboratories, (OMCL).

Formålet med netværket er at udveksle viden og erfaring og at fremme udviklingen af fælles standarder indenfor området laboratoriekontrol af lægemidler.

Der er to niveauer for samarbejdet:

  • et generelt samarbejde for alle landene i Ph Eur konventionen og observatørlandene. Dette samarbejde omfatter kvalitetssikring og præstationsprøvning
  • et specifikt samarbejde alene for EU/ EEA landene. Dette samarbejde består af en koordinering af kontrol af lægemidler på markedet herunder myndigheds batch release control af biologiske lægemidler og kontrol af centralt registrerede lægemidler (CAP = Centrally Authorised Products).

Yderligere information og guidelines kan findes på European Directorate for the Quality of Medicines (EDQM)s hjemmeside, www.pheur.org. EDQM er sekretariat for OMCL-erne.