Resultatkontrakt 2015 mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen

13. januar 2015

Resultatkontrakten er indgået mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Resultatkontrakten indgås for en etårig periode, 2015. Resultatkontrakten er udarbejdet i henhold til ministerområdets vejledning af 29. september 2014 om mål- og resultatstyring.

Resultatkontrakten er et styringsredskab, der sikrer fælles formulering af mål og prioritering mellem departementet og styrelsen.

Resultatkontrakt 2015 mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen (pdf)