Mål- og resultatplaner

Opdateret 22. marts 2023

Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement indgår årligt en Mål- og resultatplan med Lægemiddelstyrelsen

Mål- og resultatplanen er et ledelsesværktøj, som understøtter dialogen om retning, mål og resultater mellem departementschefen og direktøren for styrelsen.

Mål- og resultatplanen sætter mål for nogle af de centrale kerneområder for Lægemiddelstyrelsens drift i 2023.

Mål- og resultatplaner (tidl. resultatkontrakter) for Lægemiddelstyrelsen: