Apoteker og salg af medicin

  • Undersøgelse af apotekernes driftsforhold 2015

    | 15. maj 2017 |

    Den centrale begivenhed i apotekssektoren i 2015 var vedtagelsen af den nye apotekerlov vedrørende moderniseringen af apotekervæsenet, der trådte i kraft 1. juli 2015. Moderniseringen gav apotekere mu

  • ApotekerNyt nr. 1, 2017

    | 3. maj 2017 |

    Nyhedsbrev om bl.a. apoteker og apoteksregnskab, medicinpriser og medicintilskud.