Apoteker og salg af medicin

  • ApotekerNyt nr. 2, 2019

    | 27. juni 2019 |

    Links ApotekerNyt nr. 2 maj, 2019. Apoteker Hvem skal tilbydes en henstandsordning? Dyrlægers fremsendelse af recepter skal ske via sikker mail til apoteker Ikke-markedsførte lægemidler og

  • Undersøgelse af apotekernes driftsforhold i 2017

    | 9. maj 2019 |

    I 2015 blev den nye apotekerlov vedtaget. Denne har betydet, at det herefter er muligt for apotekere at etablere frivillige (dvs. ikke-tilskudsberettigede) filialer og apoteksudsalg i en radius på mak