Tilskud og priser

  • Antallet af ansøgninger om individuelle tilskud til lægemidler i 2007

    | 27. marts 2008 |

    I 2007 behandlede vi i Lægemiddelstyrelsen ca. 111.000 ansøgninger om enkelttilskud (ca. 4 % flere end i 2006), ca. 18.200 ansøgninger om kronikertilskud (ca. 25 % flere end i 2006), ca. 9.800 ansøgninger om terminaltilskud (en lille stigning i forhold til 2006) og ca. 2.000 ansøgninger om forhøjet tilskud, hvilket er ca. 25 % færre end i 2006, jf. tabel 1.

  • Årsrapport fra Medicintilskudsnævnet 2007

    | 26. marts 2008 |

    Medlemmer udpeget af ministeren for sundhed og forebyggelse 17 møder i 2007 20 ansøgninger om generelt tilskud Begrundelser 1747 ansøgni

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...