Informationsmateriale til regioner

8. marts 2024

Lægemiddelstyrelsen afholdt i april 2022 et dialogmøde med regionerne i forbindelse med implementeringen af EU-forordningerne for medicinsk udstyr (MDR) og medicinsk udstyr til in vitro diagnostik (IVDR).

På baggrund af dialogmødet har Lægemiddelstyrelsen udarbejdet informationsmateriale specifikt til regionerne. Formålet med materialet er at give regionerne opfølgende information, med fokus på aktørroller i forbindelse med markedsføring af medicinsk udstyr samt IVD.

Informationsmaterialet indeholder en beskrivelse af aktørernes registrering hos Lægemiddelstyrelsen og i Den Europæiske Database for Medicinsk Udstyr (Eudamed) samt hvilke gebyrer Lægemiddelstyrelsen opkræver i forbindelse med markedsføring af medicinsk udstyr. Informationsmaterialet afsluttes med en opsamling på de spørgsmål, der blev drøftet under dialogmødet.

Hvis du har yderligere spørgsmål er du velkommen til at ringe på 44 88 95 95 eller skrive en mail.

Links til informationsmateriale og præsentation fra dialogmødet

Informationsmateriale

Præsentation fra dialogmødet i april 2022