Informationsmateriale til kommuner

Opdateret 15. marts 2024

Lægemiddelstyrelsen afholdt i andet halvår af 2022 en række workshops for kommunerne i forbindelse med implementeringen af EU-forordningerne for medicinsk udstyr (MDR) og medicinsk udstyr til in vitro diagnostik (IVDR).

På baggrund af workshoprækken har Lægemiddelstyrelsen udarbejdet et Q&A-dokument specifikt til kommunerne, der indeholder overordnet information om lovgivningen for medicinsk udstyr, samt svar på de spørgsmål der er modtaget fra kommunerne efterfølgende. Formålet med dokumentet er at give kommunerne et opslagsværk hvor lovgivningen er forklaret ud fra den måde medicinsk udstyr oftest anvendes i kommunal sammenhæng.

Hvis du har yderligere spørgsmål er du velkommen til at ringe på 44 88 95 95 eller skrive en mail.

Links til materialet fra workshoprækken

Q&A-dokument

Overblik over workshopforløb

Præsentation fra workshop 1

Præsentation fra workshop 2

Præsentation fra workshop 3

Præsentation fra workshop 4

Præsentation fra workshop 5

Præsentation fra workshop 6

Præsentation fra Socialstyrelsen om hjælpemidlernes kvalitet i Hjælpemiddelbasen