MobileDiagnost wDR

9. juli 2018

Denne meddelelse indeholder information om sikker og korrekt brug af udstyret. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: MobileDiagnost wDR
  • Fabrikant: Philips Medical Systems DMC GmbH 
  • Fabrikantens referencenummer: FCO71200182
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer:  2018071208