Udgivelser om medicinsk udstyr

  • Markedsovervågningsrapport 2014 – inspektion af dentallaboratorier og analyser af fast tandprotetik

    | 3. juli 2015 |

    Sundhedsstyrelsen gennemførte 16 inspektioner af dentallaboratorier i 2014 og har samlet resultaterne af projektet i denne markedsovervågningsrapport.  Projektet havde til formål, at undersøge om de

  • Årsrapport for medicinsk udstyr 2014

    | 30. juni 2015 |

    Sundhedsstyrelsens årsrapport for medicinsk udstyr. Første del indeholder data og statistik over arbejdet med medicinsk udstyr i 2014. Anden del fokuserer på markante sager og aktiviteter samt opfølgning på sagen vedrørende metal-mod-metalhofterne. Tredje og sidste del er en gennemgang af de vigtigste nationale og internationale lovinitiativer for medicinsk udstyr i 2014.