Håndkøbsmedicin i selvvalg

Opdateret 3. april 2019

Den 1. januar 2018 trådte nye regler for håndkøbslægemidler i kraft. Med lov nr. 1736 af 27. december 2017 blev der indført selvvalg af visse håndkøbslægemidler, så håndkøbslægemidlerne kan placeres i butiksarealer og ikke kun bag disken. Se de gældende regler i bekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018 af lov om apoteksvirksomhed.

Målet med lovændringen er at understøtte borgernes tilgængelighed til lægemidler, så borgerne selv kan foretage en vurdering af, hvilket håndkøbslægemiddel, de ønsker at købe.

Opfølgning efter 2 år

Lægemiddelstyrelsen vil efter 2 år kigge på salgstal for alle lægemidler i selvvalg og vurdere, om der er uhensigtsmæssige stigninger i salg og brug af visse typer lægemidler med baggrund i selvvalgsordningen. Hvis det forekommer, vil Lægemiddelstyrelsen vurdere om det pågældende lægemiddel skal undtages fra selvvalg. 

Vejledning til håndkøbslægemidler i selvvalg

Vejledning om håndkøbslægemidler i selvvalg