Nyt om lægemiddelovervågning

2. januar 2020

Her kan du læse nyheder indenfor bivirkningsområdet. De vil primært omhandle ny opdateret information om specifik medicin/bivirkninger hentet fra komiteerne (PRAC og CHMP) under det europæiske lægemiddelagentur (EMA), men vi skriver også selv nyheder.

Indholdet/nyhederne til bliver valgt ud fra følgende kriterier:

 • Ny opdateret information om specifik medicin/bivirkning fra PRAC og/eller CHMP – som regel tilpasset til den danske vinkel
 • Forbrug af medicinen – medicin med særlig stort forbrug blandt befolkningen
 • Bivirkningens alvorlighed/hyppighed
 • Aktualitet
 • Medieomtale
 • Medicin, der af en eller anden årsag kræver særlig opmærksomhed.
 • Ny medicin – medicin, der er markedsført inden for de sidste to år, som hører under reglerne om skærpet indberetningspligt.

Det er særligt relevant for læger og andre sundhedsprofessionelle, men kan være relevant for alle, der arbejder med medicin (enten klinisk, i medicinalindustrien eller i detailindustrien) eller andre, der gerne vil have de seneste opdateringer om bivirkninger ved medicin/sikkerhedsopdateringer af medicin.


 • Opfølgning på udsendelse af sikkerhedsinformation om fluorouracil mv. og test for DPD-mangel

  | 18. juni 2020 |

  Lægemiddelstyrelsen udsendte d. 3. juni 2020 sikkerhedsinformation ”5-Fluorouracil- (i.v.), capecitabin- og tegafurholdige præparater: Undersøgelse for DPD-mangel før iværksættelse af behandling for at identificere patienter med øget risiko for alvorlig toksicitet” indeholdende en anbefaling af test for DPD-mangel før behandling med fluoropyrimidiner (fluorouracil mv.). Vi er i den forbindelse blevet gjort opmærksom på, at den relevante testkapacitet endnu ikke er fuldt etableret i Danmark.

 • Forsøg med hydroxyklorokin mod covid-19 kan genoptages

  | 5. juni 2020 |

  Fem danske kliniske forsøg med medicinen hydroxyklorokin til behandling af COVID-19 kan genoptages. Det har Lægemiddelstyrelsen besluttet, efter styrelsen den 26. maj standsede forsøgene af forsigtighedshensyn, blandt andet på baggrund af studieresultater i en artikel i tidsskriftet the Lancet, der nu er trukket tilbage.