Forsøg med hydroxyklorokin mod covid-19 kan genoptages

5. juni 2020

Fem danske kliniske forsøg med medicinen hydroxyklorokin til behandling af COVID-19 kan genoptages. Det har Lægemiddelstyrelsen besluttet, efter styrelsen den 26. maj standsede forsøgene af forsigtighedshensyn, blandt andet på baggrund af studieresultater i en artikel i tidsskriftet the Lancet, der nu er trukket tilbage.

Af hensyn til forsøgspersonernes sikkerhed standsede Lægemiddelstyrelsen den 26. maj midlertidigt fem danske forsøg med hydroxyklorokin til behandling af COVID-19 for at undersøge indikationer på alvorlige bivirkninger for forsøgspersonerne.

En del af beslutningsgrundlaget var en artikel i tidsskriftet The Lancet, som efterfølgende er blevet trukket tilbage. Det er blandt andet på den baggrund at Lægemiddelstyrelsen nu igen giver grønt lys til at fortsætte forsøgene. 

”Det er vigtigt, at vi får genereret solid viden fra kliniske forsøg om medicin mod Covid19. Derfor er det godt, at vi igen kan give grønt lys til at forsøgene kan genoptages, blandt andet fordi der er rejst alvorlig tvivl om oplysningerne i Lancet-studiet” siger Lægemiddelstyrelsens direktør, Thomas Senderovitz.

Hydroxyklorokins virkning og bivirkninger

Lægemiddelstyrelsen opdaterer løbende en liste over studier og forskning i medicin mod covid19 verden over og følger den nyeste viden tæt. Denne viden anvendes som en del af beslutningsgrundlaget for styrelsens beslutninger, herunder i forhold til kliniske forsøg.

Flere observationelle studier af mindre omfang har indikeret sikkerhedsproblemer ved brug af hydroxyklorokin mod Covid19. Sagen om tilbagetrækningen af Lancet-artiklen ændrer ikke på, at der fortsat skal være stort fokus på sikkerheden for forsøgspersoner i kliniske forsøg med hydroxyklorokin mod Covid-1

”Vi ved ikke endnu, om hydroxyklorokin virker mod Covid19. Vi ved heller ikke, om covid19-patienter, som typisk er ældre og svage medborgere, tager skade af at bruge medicinen. Det er en sårbar patientgruppe, det handler om, så ligesom ved alle andre forsøg skal vi derfor selvfølgelig være omhyggelige for forsøgspersonernes og patienternes skyld, når vi fra Lægemiddelstyrelsens side godkender kliniske forsøg,” siger Thomas Senderovitz.

Hydroxyklorokin er godkendt til brug mod autoimmune sygdomme eller malaria. Baggrunden for godkendelsen af præparatet til behandling mod disse sygdomme er, at der er dokumentation for, at de gavnlige effekter for patienterne ved at anvende lægemidlet opvejer ulemperne i form af bivirkninger.

Læs mere:

29. maj 2020: Nyhed fra det europæiske lægemiddelagentur EMA: COVID-19: reminder of the risks of chloroquine and hydroxychloroquine (på engelsk)

Om hydroxyklorokin på sundhed.dk: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/rejsemedicin-og-vacciner/sygdomme/malaria/hydroxychloroquin/