Forfalskede lægemidler - spørgsmål og svar

Opdateret 14. marts 2016

ER DER SET FORFALSKET MEDICIN PÅ DET DANSKE MARKED?

Der er i enkelte tilfælde foretaget tilbagekaldelser af medicin fra den legale kæde på grund af risiko for forfalskning. Disse tilbagekaldelser er foretaget af sikkerhedshensyn. Derudover ved vi, at der har været solgt forfalsket medicin på ulovlige hjemmesider i Danmark, og at der ulovligt indføres medicin, f.eks. ved køb fra udenlandske hjemmesider uden tilladelse. 

HVILKEN SLAGS LÆGEMIDLER BLIVER FORFALSKET

Der er set forfalskninger af rigtig mange forskellige typer medicin, og det er derfor vanskeligt at sige, at risikoen er størst for nogle typer af lægemidler. Der er set forfalskning af alt fra potensmidler og slankeprodukter til antibiotika og kræftmedicin.

HVAD GØR LÆGEMIDDELSTYRELSEN FOR AT FORHINDRE UDBREDELSEN AF FORFALSKET MEDICIN I DEN LEGALE DISTRIBUTIONSKÆDE?  

Vi fører kontrol med medicinalvirksomheder samt produkter i den legale kæde. Gennem samarbejdet med andre myndigheder i og uden for EU får vi information ved mistanke om forfalsket medicin i den legale kæde. Desuden samarbejder vi med medicinalvirksomhederne, hvis de fatter mistanke om forfalsket medicin. 

HVORDAN SAMARBEJDER LÆGEMIDDELSTYRELSEN MED INDUSTRIEN OG BRANCHEFORENINGERNE FOR AT FOREBYGGE TILSTEDEVÆRELSEN AF FORFALSKEDE LÆGEMIDLER I DANMARK?

Lægemiddelstyrelsens netværk mod forfalskede lægemidler er etableret i samarbejde med andre relevante myndigheder, brancheorganisationer og interesseorganisationer og arbejder tæt sammen om problematikken vedrørende forfalskede lægemidler. I netværket arbejdes blandt andet på at sikre valide data for problemets omfang, ligesom det er et væsentligt forum for udveksling af informationer på området.

HVORDAN VED MAN SOM FORBRUGER, OM EN DANSK VIRKSOMHED ELLER HJEMMESIDE HAR TILLADELSE TIL AT SÆLGE MEDICIN?

Vi anbefaler, at du køber din medicin på apoteket eller et andet sted, der er godkendt af Lægemiddelstyrelsen til at sælge medicin.
På vores hjemmeside kan du se lister over de virksomheder som ud over apotekerne og deres håndkøbsudsalg, har tilladelse til at sælge medicin til forbrugerne:

Fysiske butikker:

Forhandlere af håndkøbslægemidler

På internettet:

Apoteker der lovligt sælger medicin på nettet
Godkendte detailforhandlere der sælger medicin på nettet

HVAD SKAL JEG GØRE, HVIS JEG HAR MISTANKE OM, AT MIN MEDICIN ER FORFALSKET?

Hvis du har mistanke om, at du har købt medicin, der er forfalsket, skal du kontakte dit apotek. Apoteket kan så hjælpe med at kontakte det firma, der har ansvar for medicinen eller Lægemiddelstyrelsen.