Lægemiddelvirksomheders indberetning af fund af forfalskede lægemidler

Opdateret 15. september 2017

Lægemiddelvirksomheder har pligt til at indberette fund af forfalskede lægemidler til Lægemiddelstyrelsen. Indberetning foregår via formularen nedenfor.

Formular

Bemærk: Da Lægemiddelstyrelsen har fået nyt system til at håndtere indsendelsesformularer, er denne formular ny. Har du problemer med formularen eller modtager du ikke en kvittering efter indsendelse, bedes du kontakte os på tlf. 44 88 95 95.

Lovgrundlag

Virksomheder med tilladelse efter lægemiddellovens §7 og § 39 stk. 1 skal straks indberette fund i virksomheden af forfalskede lægemidler til Lægemiddelstyrelsen, nu Lægemiddelstyrelsen, (jf. lægemiddellovens § 43 b stk. 2).

For indehavere af en tilladelse efter § 7 og indehavere af en tilladelse til fremstilling af lægemidler gælder indberetningspligten også fund uden for deres virksomhed, som de får kendskab til.