Lægemiddelvirksomheders indberetning af fund af forfalskede lægemidler

Opdateret 15. september 2017

Lægemiddelvirksomheder har pligt til at indberette fund af forfalskede lægemidler til Lægemiddelstyrelsen. Indberetning foregår via formularen nedenfor.

Formular

Bemærk: Formularen lukker ned efter 20 minutters inaktivitet (hvis der f.eks. ikke bliver tastet i formularen), og vi modtager i så fald ikke din formular.

Lovgrundlag

Virksomheder med tilladelse efter lægemiddellovens §7 og § 39 stk. 1 skal straks indberette fund i virksomheden af forfalskede lægemidler til Lægemiddelstyrelsen, nu Lægemiddelstyrelsen, (jf. lægemiddellovens § 43 b stk. 2).

For indehavere af en tilladelse efter § 7 og indehavere af en tilladelse til fremstilling af lægemidler gælder indberetningspligten også fund uden for deres virksomhed, som de får kendskab til.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...