Sagsbehandlingstider for anmeldelser af kliniske forsøg 2016

Opdateret 11. januar 2017

I nedenstående link fremgår sagsbehandlingstiden frem til første svar for ansøgninger om kliniske forsøg pr. måned. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid til første svar har i 2016 været 32 dage.

Lægemiddelstyrelsen skal i henhold til aftale med lægemiddelindustrien sende første svar til ansøger inden for 42 dage.

Sagsbehandlingstider for anmeldelser af kliniske forsøg: januar-december 2016