Hvordan reklamerer du for dit produkt?

Opdateret 21. februar 2014

Skal dit produkt godkendes af Lægemiddelstyrelsen?

Hvis du anfører (via emballage, reklame etc.), at dit produkt kan behandle eller forebygge sygdomme hos mennesker eller dyr, så er produktet et lægemiddel, der skal godkendes af Lægemiddelstyrelsen.

Et lægemiddel defineres som enhver vare, der præsenteres som et egnet middel til behandling eller forebyggelse af sygdom hos mennesker eller dyr.

Jf. Lægemiddellovens § 2, nr. 1a

Når vi vurderer, om et produkt bliver præsenteret som et lægemiddel, kigger vi på:

  • Udsagn om varen - mundtlige og skriftlige beskrivelser der anvendes til markedsføring
  • Markedsføring - reklamer, annoncer, brochurer og hjemmeside
  • Tekst og billeder på pakken - etiket, brugsvejledning og æske
  • Sammenligning med allerede godkendte lægemidler
  • Varens navn - antydninger i navnet fx "Influ-stop"
  • Varens fysiske form - ligner produktet et lægemiddel, en fødevare eller noget helt andet
  • Sygdomme - skal produktet anvendes mod sygdomme. 

Liste over sygdomme og sygdomssymptomer

Det er ikke altid let at vurdere, hvad der menes med "sygdom" i lovteksten. Lægemiddelstyrelsen har derfor lavet en vejledende liste over sygdomme, som er omfattet af lægemiddeldefinitionen.

Hvis dit produkt virker mod en sygdom, der står på listen, er det med stor sandsynlighed et lægemiddel, og det skal derfor godkendes af Lægemiddelstyrelsen.

Ulovlig reklame

Lægemiddelstyrelsen ser virksomheder, der ikke overholder loven, når de reklamerer for deres produkter. Hvis man fx anfører i en reklame, at et produkt kan behandle gigt, og produktet ikke er godkendt som lægemiddel. 

Reklame omfatter i denne sammenhæng den samlede præsentation af produktet, dvs. betegnelse, fremvisning, anbefaling m.v. fx på emballage, medfølgende varebeskrivelse, omtale på virksomhedens hjemmeside osv.

En gang lægemiddel, altid lægemiddel

Er et produkt først vurderet som et lægemiddel af Lægemiddelstyrelsen, kan produktet ikke senere ændre status, selvom virksomheden ændrer præsentationen. En omskrivning af fx reklamematerialet vil ikke ændre på det reelle formål med produktet.

Hvis produktet fortsat skal kunne sælges lovligt, må virksomheden derfor søge Lægemiddelstyrelsen om tilladelse til at markedsføre produktet. 

Markedsføring under anden lovgivning

Virksomheden kan bringe et lignende produkt på markedet igen, fx som kosttilskud, hvis både markedsføring og produktnavn ændres. Det nye produkt må ikke kunne give forbrugeren associationer til det gamle produkt, og virksomheden må ikke sammenligne produkterne i markedsføringen, fx som "afløseren med samme gode virkning".

Hvis produktet er vurderet som et lægemiddel på baggrund af indholdsstoffet, vil et nyt produkt med samme indhold også blive vurderet som et lægemiddel.