Liste over lægemidler, som er ulovlige at sælge i Danmark

Opdateret 3. oktober 2019

Lægemidler må kun sælges i Danmark, hvis de er godkendt af enten Lægemiddelstyrelsen eller Europa-Kommissionen. Det er kun Lægemiddelstyrelsen, som kan vurdere, om et produkt er et lægemiddel i Danmark.

I forbindelse med vores arbejde med at stoppe ulovlig indførsel og ulovligt salg af lægemidler i Danmark, støder vi ofte på produkter, der sælges som for eksempel kosttilskud eller kosmetik, men som vi vurderer er lægemidler. Disse lægemidler, som oftest sælges via internettet, er ikke godkendt som lægemidler og er derfor ikke lovlige at sælge her i landet, uanset om de bliver solgt fra en dansk eller en udenlandsk webshop.

Når vi vurderer produkterne, sker det ifølge lægemiddelloven, som siger, at lægemidler er produkter, som enten:

  • præsenteres som egnede til forebyggelse eller behandling af sygdomme (lægemiddellovens § 2, nr. 1 a) eller
  • kan gives til mennesker eller dyr for at genoprette, ændre eller på anden måde påvirke kroppens funktioner, enten gennem en farmakologisk, metabolisk eller immunologisk virkning, eller skal anvendes til at stille en diagnose (lægemiddellovens § 2, nr. 1 b).

Et produkt kan altså være et lægemiddel, selvom det kun er omfattet af det ene af de to kriterier.

Nedenfor er en liste over produkter, som vi for nylig har vurderet er lægemidler. Listen indeholder lægemidlernes navne, billeder, navnet på producenten, vurderingsdatoen samt en henvisning til den bestemmelse i lægemiddelloven, som vi har vurderet lægemidlerne efter.

Ingen af lægemidlerne på listen er godkendt, og de må derfor ikke sælges i Danmark. Salg af lægemidlerne kan medføre bødestraf eller fængselsstraf i op til 1½ år. Hvis vi bliver opmærksomme på, at lægemidlerne sælges i Danmark, vil vi sørge for at få forhandlingen stoppet, eventuelt i samarbejde med politiet.

Der kommer hele tiden nye produkter på markedet og vi har ikke vurderet dem alle. Der kan derfor forekomme produkter, som ikke fremgår af listen, men som kan være lægemidler, som ikke er godkendt til salg i Danmark. Er du i tvivl om, hvorvidt et produkt, der ikke står på listen, er et lægemiddel, eller hvis du har spørgsmål til listen, er du velkommen til at kontakte os her: Send en mail

Hvis du har mistanke om ulovlige forhold vedrørende lægemidler, vil vi også gerne høre fra dig. Du kan indberette de mistænkelige forhold via en formular her på vores hjemmeside.

Fejl

Der opstod et problem på siden.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...