17 klare mål for Lægemiddelstyrelsens arbejde i 2016

15. februar 2016

Patientsikkerhed og kvalitet er ikke bare abstrakte størrelser i den netop underskrevne resultatkontrakt 2016 mellem Lægemiddelstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet. 

Det indeværende års resultatmål er tværtimod konkrete og målbare opgaver, som fx indebærer mere risikobaserede inspektioner hos producenter af medicinsk udstyr og på sygehusapoteker.

Vi har også fokus på at få flere EU-rapportørskaber hvad angår periodiske sikkerhedsopdateringer for lægemidler samt godkendelse af lægemidler efter den centrale procedure. At Lægemiddelstyrelsen er rapportør, betyder, at vi er aktivt involverede i udarbejdelsen af disse leverancer.

Vi skal være med, og vi skal være synlige i det europæiske samarbejde - det er en rød tråd gennem hele resultatkontrakten. Koordineringen med myndigheder i resten af EU giver os det bedste faglige grundlag for at træffe kvalificerede beslutninger og vurderinger til gavn for det danske samfund.

Link

Resultatkontrakt for 2016 mellem Lægemiddelstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet (pdf)