2016

 • Afgørelse om generelt klausuleret tilskud til lægemidler indeholdende alendronat

  | 22. februar 2012 |

  Vi har i samarbejde med Medicintilskudsnævnet truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til lægemidler indeholdende alendronat. Tilskuddet er klausuleret til patienter med lavenergifraktur i hofte. For øvrige patienter, der behandles med alendronat, skal lægen søge om enkelttilskud, og de vejledende kriterier for enkelttilskud er ikke ændret for disse patienter. Alendronat anvendes til behandling af osteoporose (knogleskørhed).

 • Ændrede kriterier for enkelttilskud til øvrige osteoporosemidler end alendronat

  | 22. februar 2012 |

  Fra den 5. marts 2012 vil man kun kunne få en bevilling af enkelttilskud til de øvrige lægemidler, der anvendes til behandling af osteoporose, hvis ikke man kan anvende alendronat. Baggrunden for de ændrede kriterier for enkelttilskud er de store prisforskelle mellem de forskellige lægemidler, hvor tilskudsprisen for alendronat er langt den laveste.

 • Ansøgninger om generelt tilskud i 2011

  | 2. februar 2012 |

  I 2011 behandlede vi 21 sager om generelt tilskud til 20 forskellige lægemidler. I 15 af sagerne blev der givet generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud, og i de resterende 6 sager blev der givet afslag.