2016

  • Virtuelle/telemedicinske forsøg

    | 3. marts 2020 |

    Der er i dag stigende fokus på, hvordan det gøres lettere at rekruttere forsøgsdeltagere, hvordan muligheden for deltagelse i kliniske forsøg øges for folk med bopæl langt fra hospitaler, samt hvordan det gøres lettere at fastholde forsøgsdeltagere i fx langtids follow up.

  • Ny regel om skærpet indberetningspligt skal styrke overvågningen af medicinsk udstyr

    | 3. marts 2020 |

    En ny regel om skærpet indberetningspligt for medicinsk udstyr er netop trådt i kraft. Reglen skal sikre, at overvågningen med medicinsk udstyr styrkes og bliver mere målrettet til gavn for patienterne.