Afsluttende rapport om markedsdialog for fremtidig lægemiddelregister

15. november 2016

Lægemiddelstyrelsen har udgivet en rapport som afslutning på markedsdialogen omkring den fremtidige modernisering af Lægemiddelstyrelsens lægemiddelregister (KAT).

Rapporten indeholder Lægemiddelstyrelsens konklusioner, uddrag af oplysninger til leverandørerne fra de bilaterale møder, samt de tentative planer for udbud.

LINK

KAT markedsdialog – ekstern afrapportering (pdf)