Opdatering om markedsdialog for fremtidig platform til Lægemiddelstyrelsens lægemiddelregister

11. august 2016

I forbindelse med markedsdialogen har Lægemiddelstyrelsen nu afholdt et møde med de interesserede parter, se vedhæftede referat og præsentation fra mødet for nærmere om mødets indhold.

Hvis der er nogen interesserede aktører, som ikke allerede er med i dialogen, så kan dokumentation rekvireres hos undertegnede. Ligeledes er det også stadig muligt at få aftalt et individuelt dialogmøde med Lægemiddelstyrelsen, forventeligt i uge 35.

Links

KAT markedsdialog - præsentation fra informationsmøde d. 9. august 2016

Referat fra infomøde om KAT moderniseringsprojekt d. 9. august 2016