Anvendelse af lægemiddel til køer suspenderes

21. juni 2016

Lægemiddelstyrelsen har dags dato valgt at suspendere anvendelse af lægemidlet Velactis som bruges til at reducere mælkeproduktionen (goldning) hos malkekøer.

Suspenderingen af Velactis betyder, at det fra i dag den 21. juni 2016 ikke længere er tilladt at bruge Velactis i Danmark.

Velactis blev godkendt af Europa-Kommissionen i december 2015, og godkendelsen gælder i hele EU. Danmark var et af de første lande, som tog Velactis i brug, og Lægemiddelstyrelsen har siden fulgt brugen af Velactis tæt. I perioden fra marts 2016, hvor det kom på markedet i Danmark, til medio juni 2016 har Lægemiddelstyrelsen registreret 9 dødsfald blandt behandlede køer.

Det vurderes pt., at der er en mulig sammenhæng med brug af lægemidlet. EU Kommissionen har allerede igangsat en procedure for at afklare årsagssammenhænge ved brug af produktet. Danmark indstiller brugen af Velactis indtil denne afklaring er på plads. Lægemiddelstyrelsen understreger, at der ikke er risiko for mennesker.

"Velactis bruges kun til malkekøer i forbindelse med brat goldning. Som ved alle lægemidler, der er godkendt til fødevareproducerende dyr, er der fastsat en tilbageholdelsestid. Det vil sige, en periode fra et dyr får lægemidlet til det må slagtes og bruges til fødevareproduktion. Der er derfor ikke risiko for, at mennesker har indtaget Velactis".

Lægemiddelstyrelsen har netop udsendt specifik information til dyrlægerne via Dyrlægeforeningen.

Læs informationen til dyrlæger (pdf)

Fakta om Velactis

Lægemidlet bruges ved goldning (ophør af mælkeproduktion) af malkekøer og hjælper ved at reducere mælkeproduktionen således, at koens ubehag og mælkeløb ved goldningen begrænses, og risikoen for yver-betændelser i goldperioden reduceres.

Det aktive stof i Velactis er Cabergolin – for yderligere information se produktresumeet på EMA's hjemmeside