Bevilling til Sorø Apotek

25. april 2016

Lægemiddelstyrelsen har den 19. april 2016 meddelt Mads Haaning bevilling til at drive Sorø Apotek.

Der har været 7 ansøgere til bevillingen. Bevillingen har været opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1. og stk. 2.