Lægemiddelstyrelsen lancerer ny strategi

18. november 2016

Lægemiddelstyrelsen i europæisk topklasse! Sådan lyder visionen for styrelsen, der nu er klar med en strategi for, hvordan visionen skal nås.

”Strategien er ambitiøs og favner bredt. Vi har arbejdet intensivt på den de sidste par måneder og inddraget et bredt felt af vores interessenter og medarbejdere. Resultatet er en meget gennemarbejdet strategi, og den er vores absolut bedste bud på, hvad der skal til for at bringe Lægemiddelstyrelsen i europæisk topklasse,” siger Lægemiddelstyrelsens direktør Thomas Senderovitz.

I strategien slås det fast, at Lægemiddelstyrelsen først og fremmest arbejder for borgernes sundhed, men også for vækst i Danmark. Strategien gælder for årene 2017 – 2021 og beskriver en række indsatsområder, som følger de fem underpunkter til visionen:

  • Aktiv dialog og samarbejde - værdi for borgerne
  • Kvalitet og leverancer til tiden
  • Faglighed og engagement – en fantastisk arbejdsplads
  • Bidrag til Danmark som førende life science nation
  • Drivkraft i det europæiske samarbejde og en stærk international position

”Strategien sætter retningen for, hvordan vi skal udvikle styrelsen de næste fem år og adresserer en række af de udfordringer, vi står overfor. Først og fremmest vil vi have et skarpt fokus på den daglige drift, men vi vil sideløbende arbejde med en række tiltag for at bringe Lægemiddelstyrelsen i europæisk topklasse. Der ligger et stort arbejde foran os, og vi tager et år ad gangen. Men jeg er sikker på, at vi over de næste fem år kan realisere visionen om at få Lægemiddelstyrelsen i europæisk topklasse. Vi har gode relationer til vores interessenter, vi får højt kvalificerede ansøgere til vores ledige stillinger, og vi har allerede en meget kompetent medarbejderstab med et kæmpe engagement i huset,” siger Thomas Senderovitz.

Link

Strategien: Lægemiddelstyrelsen i europæisk topklasse (pdf)