Ledig bevilling til Apoteket Friheden Hvidovre

15. januar 2016

Bevillingen til at drive Apoteket Friheden, Hvidovre er ledig pr. 1. juli 2016.  

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Apoteket Friheden, Hvidovre er beliggende i postnummer 2650.

Apoteket Friheden, Hvidovre er omfattet af bekendtgørelse nr. 1507 af 8. december 2015 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Den 1. juli 2015 trådte en ændring til lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014 (apotekerloven) i kraft, hvorfor en revision af vejledningen til ansøgning om ledige bevillinger er udarbejdet.

Ansøgning om bevilling til at drive det ledige apotek sendes til henholdsvis Lægemiddelstyrelsen og forfremmelseskonsulenterne.  Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”.

Yderligere økonomiske oplysninger samt adresser på forfremmelseskonsulenter kan rekvireres ved henvendelse til Lægemiddelstyrelsen.

Ansøgningen stiles til:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen og forfremmelseskonsulenterne i hænde senest den 12. februar 2016 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Apoteket Friheden, Hvidovre nr. 355

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb er i kr. ekskl. moms)

 

2012

2013

2014

Omsætning - receptur

53.348.137

50.182.870

50.515.786

Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

1.799.123

1.648.432

1.106.424

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

3.058.879

3.014.621

2.968.245

Frihandelsvarer

6.326.598

6.523.022

6.693.195

Andre driftsindtægter

316.752

335.059

320.859

Bruttoomsætning*

64.849.489

61.704.004

61.604.509

Rabatudgifter

532.805

489.482

486.015

Nettoomsætning

64.316.684

61.214.522

61.118.494

Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)

0

0

0

Dyrlægepakninger (kr.)

701.415

775.727

1.076.776

Antal pakninger til enkeltpersoner

358.894

355.360

355.127


Distributionsenheder af Apoteket Friheden, Hvidovre (alle beløb er ekskl. moms)

Brøndby Strand Apoteksfilial

2012

2013

2014

Omsætning - receptur

14.634.813

13.798.783

14.080.252

Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

500.631

434.310

326.420

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

841.112

773.945

883.053

Frihandelsvarer

1.579.518

1.564.814

1.680.653

Bruttoomsætning

17.561.509

16.577.303

16.976.343

Rabatudgifter

144.286

131.503

133.931

Nettooms.

17.417.223

16.445.800

16.842.412


Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.