Ledig bevilling til Farum Apotek

27. oktober 2016

Bevillingen til at drive Farum Apotek er ledig pr. 1. april 2017. Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Farum Apotek er beliggende i postnummer 3520.

Farum Apotek er omfattet af bekendtgørelse nr. 1024 af 9. juni 2016 § 3, stk.4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Den 1. juli 2015 trådte en ændring til lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014 (apotekerloven) i kraft, derfor er der udarbejdet en revideret vejledning til ansøgning om ledige bevillinger.

Ansøgning om bevilling til at drive det ledige apotek sendes til henholdsvis Lægemiddelstyrelsen og 4 forfremmelseskonsulenter. Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”.

Adresser på forfremmelseskonsulenter kan rekvireres ved henvendelse til Lægemiddelstyrelsen.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S
Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 1. december 2016 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Farum Apotek nr. 278

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb er i kr. ekskl. moms.

   2013  2014  2015
Omsætning - receptur  32.996.274  34.244.407  36.151.413
Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler   1.489.963  1.173.182  1.218.026
Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler   3.060.547  3.175.564  3.312.245
Frihandelsvarer   6.620.503  6.930.488  7.291.002
Andre driftsindtægter   208.795  231.423  287.480
Bruttoomsætning   44.376.082  45.755.064  48.260.166
Rabatudgifter   348.208  354.418  377.932
Nettoomsætning   44.027.874  45.400.646  47.882.234
Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)   2.157  1.823  3.181
Dyrlægepakninger (kr.)   361.778  454.660  576.435
Antal pakninger til enkeltpersoner   222.947  229.382  234.364

Distributionsenheder af Farum Apotek 

(alle beløb er ekskl. moms.)
(Både ikke-apoteksforbeholdte og apoteksforbeholdte)

Apoteksudsalg 2015 Omsætning
Lynge 6.113.334
Håndkøbsudsalg 2015 Omsætning
Ganløse Kiwi  38.294
Medicinudleveringssteder 2015 Omsætning
Stenløse  389.132
Uvelse brugs  631.983

Det kan oplyses, at Ganløse håndkøbsudsalg er omdannet til et medicinudleveringssted, og at Stenløse medicinudleveringssted er lukket i 2016.

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.

Yderligere økonomiske oplysninger samt adresser på forfremmelseskonsulenterne kan rekvireres ved henvendelse til:
Anne Husted på Send en mail eller tlf. 44 88 91 35, eller
Martin Runebøll på Send en mail eller tlf. 44889202.