Ledig bevilling til Give Apotek

15. januar 2016, Opdateret 18. januar 2016

Bevillingen til at drive Give Apotek er ledig pr. 1. juli 2016.  

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Give Apotek er beliggende i postnummer 7323.

Den 1. juli 2015 trådte en ændring til lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014 (apotekerloven) i kraft, hvorfor en revision af vejledningen til ansøgning om ledige bevillinger er udarbejdet.

Ansøgning om bevilling til at drive det ledige apotek sendes til henholdsvis Lægemiddelstyrelsen og forfremmelseskonsulenterne.  Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”.

Yderligere økonomiske oplysninger samt adresser på forfremmelseskonsulenter kan rekvireres ved henvendelse til Lægemiddelstyrelsen.

Ansøgningen stiles til:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen og forfremmelseskonsulenterne i hænde senest den 12. februar 2016 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Give Apotek nr. 115

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb er i kr. ekskl. moms)

 

2012

2013

2014

Omsætning - receptur

40.665.548

38.248.948

39.633.369

Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

1.547.573

1.463.076

1.100.265

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

2.993.347

2.936.606

3.251.878

Frihandelsvarer

6.015.903

6.212.986

6.330.613

Andre driftsindtægter

366.689

362.680

368.676

Bruttoomsætning*

51.589.060

49.224.331

50.684.801

Rabatudgifter

579.060

528.169

556.840

Nettoomsætning

51.010.000

48.696.162

50.127.961

Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)

3.726

988

454

Dyrlægepakninger (kr.)

520.534

505.351

617.479

Antal pakninger til enkeltpersoner

286.014

284.553

289.753


Distributionsenheder af Give apotek (alle beløb er ekskl. moms)

(Både ikke-apoteksforbeholdte og apoteksforbeholdte)

Brande Apoteksfilial

2012

2013

2014

Omsætning - receptur

17.257.630

15.548.907

15.859.454

Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

657.483

619.544

474.108

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

1.124.758

1.046.185

1.157.158

Frihandelsvarer

2.135.838

2.178.678

2.207.001

Bruttoomsætning

21.290.265

19.507.143

19.792.952

Rabatudgifter

237.415

211.268

217.168

Nettooms.

21.052.850

19.295.875

19.575.784


Apoteksudsalg 2014

Omsætning

Jelling

6.285.917


Håndkøbsudsalg 2014

Omsætning

Thyregod

1.571.277

Kollemorten

340.916

Givskud

800.200

Gadbjerg

964.448

Vonge

338.110

Amborg

738.406

Skarrild

657.488

Blåhøj

631.716


Kollemorten håndkøbsudsalg er i september 2015 blevet omdannet til et medicinudleveringssted. Omsætningstallet for Kollemorten håndkøbsudsalg er medtaget herover, da omsætningstal for det nyoprettede medicinudleveringssted endnu ikke foreligger.

Det skal videre oplyses, at Vonge håndkøbsudsalg blev oprettet den 1. september 2014, hvormed ovenstående omsætningstal alene omhandler perioden 1. september 2014 – 31. december 2014.

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.