Ledig bevilling til Hammel Frijsenborg Apotek

15. januar 2016

Bevillingen til at drive Hammel Frijsenborg Apotek er ledig pr. 1. juli 2016.  

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Hammel Frijsenborg Apotek er beliggende i postnummer 8450.

Den 1. juli 2015 trådte en ændring til lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014 (apotekerloven) i kraft, hvorfor en revision af vejledningen til ansøgning om ledige bevillinger er udarbejdet.

Ansøgning om bevilling til at drive det ledige apotek sendes til henholdsvis Lægemiddelstyrelsen og forfremmelseskonsulenterne.  Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”.

Yderligere økonomiske oplysninger samt adresser på forfremmelseskonsulenter kan rekvireres ved henvendelse til Lægemiddelstyrelsen.

Ansøgningen stiles til:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen og forfremmelseskonsulenterne i hænde senest den 12. februar 2016 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Hammel Frijsenborg Apotek nr. 87

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb er i kr. ekskl. moms)

 

2012

2013

2014

Omsætning - receptur

26.400.223

24.037.481

25.064.725

Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

956.866

902.636

681.496

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

1.936.095

1.914.601

1.998.164

Frihandelsvarer

3.685.413

3.739.498

3.895.796

Andre driftsindtægter

295.567

267.524

279.919

Bruttoomsætning*

33.274.164

30.861.740

31.920.100

Rabatudgifter

419.966

376.411

392.605

Nettoomsætning

32.854.198

30.485.329

31.527.495

Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)

0

0

1.100

Dyrlægepakninger (kr.)

234.777

265.925

270.961

Antal pakninger til enkeltpersoner

179.294

175.140

180.715


Distributionsenheder af Hammel Frijsenborg apotek (alle beløb er ekskl. moms)

(Både ikke-apoteksforbeholdte og apoteksforbeholdte)

Håndkøbsudsalg 2014

Omsætning

Fårvang

1.507.768

Gjern

1.680.889

Thorsø

2.683.728


Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.