Ledig bevilling til Nørre Nebel Apotek

27. oktober 2016

Bevillingen til at drive Nørre Nebel Apotek er ledig pr. 1. april 2017. Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Nørre Nebel Apotek er beliggende i postnummer 6830.

Den 1. juli 2015 trådte en ændring til lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014 (apotekerloven) i kraft, derfor er der udarbejdet en revideret vejledning til ansøgning om ledige bevillinger.

Ansøgning om bevilling til at drive det ledige apotek sendes til henholdsvis Lægemiddelstyrelsen og 4 forfremmelseskonsulenter. Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”.

Adresser på forfremmelseskonsulenter kan rekvireres ved henvendelse til Lægemiddelstyrelsen.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S
Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 1. december 2016 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Nørre Nebel Apotek nr. 124

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb er i kr. ekskl. moms).

   2013  2014  2015
Omsætning - receptur 17.183.384 17.453.378  17.792.245
Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler   715.444  528.815  550.512
Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler   1.951.327  2.076.303  2.186.866
Frihandelsvarer  3.347.175  3.493.387  3.478.549
Andre driftsindtægter  205.908  219.390  251.265
Bruttoomsætning   23.403.238  23.771.273  24.259.437
Rabatudgifter   288.827  295.186  304.354
Nettoomsætning   23.114.411  23.476.087  23.955.083
Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)   1.307  186  443
Dyrlægepakninger (kr.)   350.360  334.043  350.918
Antal pakninger til enkeltpersoner   131.266  137.199  137.526

Distributionsenheder af Nørre Nebel Apotek

(Alle beløb er ekskl. moms).
(Både ikke-apoteksforbeholdte og apoteksforbeholdte).

 Apoteksudsalg 2015  Omsætning
 Oksbøl  6.496.725
 Håndkøbsudsalg 2015  Omsætning
 Blåvand  1.056.233
 Outrup  1.483.611
 Lunde  592.976
 Bork Havn Supermarked  184.040
 Vejers Strand  155.241
 Henne Strand  155.435
 Nymindegab  102.812
 Medicinudleveringssteder 2015  Omsætning
 Spar Vrøgum  339.896

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.

Yderligere økonomiske oplysninger samt adresser på forfremmelseskonsulenterne kan rekvireres ved henvendelse til:
Anne Husted på Send en mail eller tlf. 4488 9135, eller
Martin Runebøll på Send en mail eller tlf. 4488 9202.