Ledig bevilling til Odense Bolbro Apotek

15. januar 2016

Bevillingen til at drive Odense Bolbro Apotek er ledig pr. 1. juni 2016.  

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Odense Bolbro Apotek er beliggende i postnummer 5200.

Odense Bolbro Apotek er omfattet af bekendtgørelse nr. 1507 af 8. december 2015 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Den 1. juli 2015 trådte en ændring til lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014 (apotekerloven) i kraft, hvorfor en revision af vejledningen til ansøgning om ledige bevillinger er udarbejdet.

Ansøgning om bevilling til at drive det ledige apotek sendes til henholdsvis Lægemiddelstyrelsen og forfremmelseskonsulenterne.  Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”.

Yderligere økonomiske oplysninger samt adresser på forfremmelseskonsulenter kan rekvireres ved henvendelse til Lægemiddelstyrelsen.

Ansøgningen stiles til:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen og forfremmelseskonsulenterne i hænde senest den 12. februar 2016 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Odense Bolbro Apotek nr. 357

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb er i kr. ekskl. moms)

 

2012

2013

2014

Omsætning - receptur

53.864.141

50.679.288

51.939.687

Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

2.085.595

1.961.168

1.499.210

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

3.605.591

3.743.407

3.926.040

Frihandelsvarer

8.394.694

8.815.190

8.727.883

Andre driftsindtægter

643.956

609.586

534.761

Bruttoomsætning*

68.593.977

65.808.639

66.627.581

Rabatudgifter

549.688

499.267

501.631

Nettoomsætning

68.044.289

65.309.372

66.125.950

Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)

0

0

0

Dyrlægepakninger (kr.)

545.118

503.374

481.361

Antal pakninger til enkeltpersoner

369.628

372.405

392.468


Distributionsenheder af Odense Bolbro apotek (alle beløb er ekskl. moms)

Tarup Apoteksfilial

2012

2013

2014

Omsætning - receptur

27.964.086

27.058.153

28.264.364

Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

1.232.787

1.160.486

870.651

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

2.072.116

2.189.057

2.292.735

Frihandelsvarer

4.759.097

4.983.797

5.119.121

Bruttoomsætning

36.067.555

35.456.405

36.583.991

Rabatudgifter

287.385

267.920

274.461

Nettooms.

35.780.170

35.188.485

36.309.530


Korup apoteksfilial (frit oprettet)

Odense Bolbro Apotek har den 1. oktober 2015 omdannet Korup Apoteksudsalg til en filial. Lægemiddelstyrelsen skal oplyse, at da der er tale om en frivillig oprettet filial efter den 1. juli 2015, vil en ny apoteker ikke være forpligtet til at overtage filialen fra den afgående apoteker.

Lægemiddelstyrelsen har herunder indsat omsætningstallet for Korup apoteksudsalg i 2014. Tallet er indsat, da der ikke findes omsætningstal for den nyoprettede apoteksfilial. 

Apoteksudsalg 2014

Omsætning

Korup

6.659.588


Medicinudleveringssteder 2014

Omsætning

Blommeslyst

144.614


Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.