Ledig bevilling til Rudkøbing Apotek

Opdateret 8. april 2016

Bevillingen til at drive Rudkøbing Apotek er ledig pr. 1. oktober 2016.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Det fremgår af § 9, stk. 1, i bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v., at der ydes filialtilskud til de filialer, der fra Lægemiddelstyrelsen har modtaget påbud om opretholdelse. Vi vil i tredje kvartal af 2016 melde ud, hvilke filialer vi meddeler påbud. Vi kan således ikke på nuværende tidspunkt oplyse, om vi vil give et påbud til Humble Apoteksfilial, eller om filialtilskuddet vil blive aftrappet.

Rudkøbing Apotek er beliggende i postnummer 5900.

Rudkøbing Apotek er omfattet af § 6, stk. 1 og stk. 2, i bekendtgørelse nr. 453 af 29. april 2013 vedr. apotekernes åbningstid og vagttjeneste.

Den 1. juli 2015 trådte en ændring til lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014 (apotekerloven) i kraft, derfor er der udarbejdet en revideret vejledning til ansøgning om ledige bevillinger.

Ansøgning om bevilling til at drive det ledige apotek sendes til henholdsvis Lægemiddelstyrelsen og 5 forfremmelseskonsulenter.  Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”.

Adresser på forfremmelseskonsulenter kan rekvireres ved henvendelse til Lægemiddelstyrelsen.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen og forfremmelseskonsulenterne i hænde senest den 9. maj 2016 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Rudkøbing Apotek nr. 27

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb er i kr. ekskl. moms)

 

2012

2013

2014

Omsætning - receptur

27.360.784

24.850.447

25.586.589

Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

762.750

691.881

429.342

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

1.776.334

1.758.510

1.824.550

Frihandelsvarer

4.373.519

4.550.691

4.644.353

Andre driftsindtægter

358.903

364.648

360.022

Bruttoomsætning*

34.632.290

32.216.177

32.844.856

Rabatudgifter

406.991

362.671

370.610

Nettoomsætning

34.225.299

31.853.506

32.474.246

Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)

0

0

0

Dyrlægepakninger (kr.)

401.126

408.094

447.841

Antal pakninger til enkeltpersoner

196.589

194.393

195.577


Distributionsenheder af Rudkøbing apotek (alle beløb er ekskl. moms)

(Både ikke-apoteksforbeholdte og apoteksforbeholdte)

Humble Apoteksfilial

2012

2013

2014

Omsætning - receptur

4.127.467

4.068.471

4.266.964

Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

207.482

192.059

127.252

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

409.921

404.347

415.343

Frihandelsvarer

970.768

1.074.022

1.117.953

Bruttoomsætning

5.728.432

5.755.057

5.942.446

Rabatudgifter

67.153

42.094

43.704

Nettoomsætning

5.661.279

5.712.963

5.898.742


Håndkøbsudsalg 2014

Omsætning

Tullebølle

1.373.941

Snøde

1.474.437

Spodsbjerg

353.783


Medicinudleveringssteder 2014

Omsætning

Lindelse

464.350

Hov

1.067.729

Strynø

200.327

Bagenkop

747.952


Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.

Yderligere økonomiske oplysninger samt adresser på forfremmelseskonsulenterne kan rekvireres ved henvendelse til Martin Runebøll på Send en mail eller tlf. 44 88 92 02, eller Karina Stavnsbjerg på Send en mail eller tlf. 44 88 93 30.