Ledig bevilling til Sct. Stefans Apotek i København

Opdateret 8. april 2016

Bevillingen til at drive Sct. Stefans Apotek, København er ledig pr. 1. august 2016.  

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Sct. Stefans Apotek, København er beliggende i postnummer 2200.

Sct. Stefans Apotek, København er omfattet af bekendtgørelse nr. 1507 af 8. december 2015 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Den 1. juli 2015 trådte en ændring til lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014 (apotekerloven) i kraft, derfor er der udarbejdet en revideret vejledning til ansøgning om ledige bevillinger.

Ansøgning om bevilling til at drive det ledige apotek sendes til henholdsvis Lægemiddelstyrelsen og 5 forfremmelseskonsulenter. Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”.

Adresser på forfremmelseskonsulenter kan rekvireres ved henvendelse til Lægemiddelstyrelsen.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen og forfremmelseskonsulenterne i hænde senest den 9. maj 2016 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Sct. Stefans Apotek, København nr. 134

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb er i kr. ekskl. moms)

 

2012

2013

2014

Omsætning - receptur

27.125.595

25.652.912

26.108.840

Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

1.225.511

1.081.985

858.475

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

2.119.439

2.179.269

2.239.074

Frihandelsvarer

5.865.613

5.791.376

5.884.448

Andre driftsindtægter

370.764

319.477

341.444

Bruttoomsætning*

36.706.922

35.025.019

35.432.281

Rabatudgifter

246.967

220.727

224.953

Nettoomsætning

36.459.955

34.804.292

35.207.328

Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)

0

345.769

823.215

Dyrlægepakninger (kr.)

157.905

230.373

474.594

Antal pakninger til enkeltpersoner

189.493

187.790

189.166


Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.

Yderligere økonomiske oplysninger samt adresser på forfremmelseskonsulenterne kan rekvireres ved henvendelse til Martin Runebøll på Send en mail eller tlf. 44 88 92 02, eller Karina Stavnsbjerg på Send en mail eller tlf. 44 88 93 30.