Ledig bevilling til Sct. Stefans Apotek i København

Opdateret 8. april 2016

Bevillingen til at drive Sct. Stefans Apotek, København er ledig pr. 1. august 2016.  

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Sct. Stefans Apotek, København er beliggende i postnummer 2200.

Sct. Stefans Apotek, København er omfattet af bekendtgørelse nr. 1507 af 8. december 2015 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Den 1. juli 2015 trådte en ændring til lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014 (apotekerloven) i kraft, derfor er der udarbejdet en revideret vejledning til ansøgning om ledige bevillinger.

Ansøgning om bevilling til at drive det ledige apotek sendes til henholdsvis Lægemiddelstyrelsen og 5 forfremmelseskonsulenter. Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”.

Adresser på forfremmelseskonsulenter kan rekvireres ved henvendelse til Lægemiddelstyrelsen.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen og forfremmelseskonsulenterne i hænde senest den 9. maj 2016 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Sct. Stefans Apotek, København nr. 134

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb er i kr. ekskl. moms)

 

2012

2013

2014

Omsætning - receptur

27.125.595

25.652.912

26.108.840

Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

1.225.511

1.081.985

858.475

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

2.119.439

2.179.269

2.239.074

Frihandelsvarer

5.865.613

5.791.376

5.884.448

Andre driftsindtægter

370.764

319.477

341.444

Bruttoomsætning*

36.706.922

35.025.019

35.432.281

Rabatudgifter

246.967

220.727

224.953

Nettoomsætning

36.459.955

34.804.292

35.207.328

Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)

0

345.769

823.215

Dyrlægepakninger (kr.)

157.905

230.373

474.594

Antal pakninger til enkeltpersoner

189.493

187.790

189.166


Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.

Yderligere økonomiske oplysninger samt adresser på forfremmelseskonsulenterne kan rekvireres ved henvendelse til Martin Runebøll på mru@dkma.dk eller tlf. 44 88 92 02, eller Karina Stavnsbjerg på kst@dkma.dk eller tlf. 44 88 93 30.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.