Tolv nye stoffer på listen over euforiserende stoffer

30. november 2016

I Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer er der fra den 24. november 2016 optaget følgende nye stoffer på bilag 1.

Oplysningerne er primært relevante for virksomheder med tilladelse til at håndtere euforiserende stoffer.

Som det fremgår, optages der følgende stoffer på liste B: 

 • 2 a. Acetylfentanyl (N-(1-Phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylacetamid)
 • 4 a. Acryloylfentanyl (N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylacrylamid)
 • 35 a. Butyrylfentanyl (N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-butanamid)
 • 36 a. Carfentanil (4-((1-oxopropyl)-phenylamino)-1-(2-phenylethyl)-4-piperidincarboxylsyremethylester)
 • 52 a. Despropionylfluorofentanyl omfattende isomererne N-(2-Fluorophenyl)-, N-(3-Fluorophenyl)- og N-(4-Fluorophenyl)-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-amin
 • 87.0. Fluorobutyrylfentanyl omfattende isomererne N-(2-fluorophenyl)-, N-(3-fluorophenyl)- og N-(4-fluorophenyl)-N-[(1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl)]butanamid
 • 87 b. Furanylfentanyl (N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-furan-2-carboxamid)
 • 128.1. Lofentanil (methyl (3S,4R)-3-methyl-1-(2-phenylethyl)-4-[phenyl(propionyl)amino]piperidin-4-carboxylat)
 • 147 a. Methoxybutyrylfentanyl omfattende isomererne N-(2-methoxyphenyl)-, N-(3-methoxyphenyl)- og N-(4-methoxyphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]butanamid
 • 174 a. Ocfentanil (N-(2-fluorophenyl)-2-methoxy-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)acetamid)
 • 179. Para-fluorofentanyl omfattende isomererne N-(2-fluorophenyl)-, N-(3-fluorophenyl)- og N-(4-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]propanamid
 • 233 b. Valerylfentanyl (N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]pentanamid)

Efter 24. november 2016 må import og eksport af disse stoffer kun foretages, såfremt Lægemiddelstyrelsen i hvert enkelt tilfælde har udstedt et certifikat.

De 12 stoffer må dermed udelukkende anvendes i medicinsk eller videnskabeligt øjemed.

Link

Liste over euforiserende stoffer