Pulje til forskning i bivirkninger ved HPV-vaccination

4. februar 2016

Folketinget (satspuljepartierne) har afsat 7 mio. kr. til forskning i bivirkninger ved HPV-vaccination. Frist for ansøgninger til puljen er 1. april 2016.

Puljen er afsat til forskningsprojekter, der kan bidrage til en større viden om en eventuel årsagssammenhæng mellem HPV-vaccinen og alvorlige symptomer, der opleves som bivirkninger til vaccinationen.

Der er i perioden 2016-2018 afsat i alt 7 mio. kr., som fordeles med 2 mio. kr. i 2016, 3 mio. kr. i 2017 og 2 mio. kr. i 2018.

Ansøgninger til puljen skal indeholde beskrivelser af formål, videnskabelig metode, projektorganisering, kvalifikationer samt plan for formidling af resultater og sendes elektronisk til Lægemiddelstyrelsen senest den 1. april 2016 kl. 12.00.

Link

Yderligere oplysninger om krav til ansøgningen