Tidsbegrænsning af terminaltilskud fra 1. juli 2016

10. juni 2016

Fra den 1. juli 2016 tidsbegrænses nye bevillinger af terminaltilskud til en periode på 1 år (jvf. bekendtgørelse om medicintilskud nr. 671 af 3. juni 2016). Bevillinger, der er udstedt før 1. juli 2016, vil fortsat ikke være tidsbegrænsede. Læger vil kunne søge om fornyet bevilling af terminaltilskud, hvis patienten opfylder betingelserne herfor efter 1 år.

Med en bevilling af terminaltilskud får en borger al lægeordineret medicin udskrevet på recept gratis, både tilskudsberettiget og ikke-tilskudsberettiget medicin.  Læger kan søge terminaltilskud til personer, der er døende, og som vælger at dø i eget hjem eller på hospice i stedet for på hospitalet, når lægen har fastslået, at prognosen er kort levetid, dvs. få uger til få måneder, og at hospitalsbehandling med henblik på helbredelse må anses for udsigtsløs.

Baggrunden for tidsbegrænsningen

Hidtil har disse bevillinger af terminaltilskud ikke været tidsbegrænsede, men flere og flere patienter lever – bl.a. på grund af nye, bedre og livsforlængende behandlingsmetoder – i en årrække efter, at de af lægen er vurderet terminale og derfor har fået en bevilling af terminaltilskud.

Tidsbegrænsningen på 1 år er således bedre i overensstemmelse med lovens hensigt om støtte, hvor der er udsigt til kort levetid, få uger til få måneder.