2017

22. december 2016
  • Revurdering af tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opioider) – metadon og kodein

    | 25. august 2011 |

    Lægemiddelstyrelsen meddelte den 15. august 2011, at vi nu ville påbegynde revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N02A, opioider. Medicintilskudsnævnet havde sin første indledende drøftelse på sit møde den 23. august 2011 og anbefalede at inkludere opioiderne metadon (N07BC02) og kodein (R05DA04), som også anvendes til smertebehandling, i revurderingen af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N02A.

  • Revurdering af tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opioider)

    | 15. august 2011 |

    Lægemiddelstyrelsen meddelte den 22. december 2009, at vi ville påbegynde revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N (nervesystemet), og at den første lægemiddelgruppe inden for gruppe N ville blive ATC-gruppe N06A (antidepressiva) og den næste N02A (opioider). Medicintilskudsnævnet har den første indledende drøftelse af opioiderne på sit møde den 23. august 2011.