XDenne side indeholder elementer som ikke er optimeret til mobil visning. Du kan klikke på linket nedenfor for at få vist siden i desktop-visning.
Desktop visning

Danmark går efter at få EMA til København

8. februar 2017

Regeringen har i dag meldt ud, at Danmark nu officielt kandiderer til at få Det Europæiske Lægemiddelagentur til Danmark.

”I Lægemiddelstyrelsen er vi meget begejstrede for regeringens beslutning. EMA er det absolut vigtigste europæiske samarbejdsorgan på lægemiddelområdet, og der er ingen tvivl om, at det vil være en kæmpe gave til hele det lægemiddelfaglige miljø i og omkring København, hvis det besluttes at placere EMA her”, siger Lægemiddelstyrelsens direktør Thomas Senderovitz.

Det Europæiske Lægemiddelagentur ligger i dag i London, men skal som følge af Brexit have en ny placering. Agenturet beskæftiger knap 900 fuldtidsansatte og har ansvaret for at vurdere, om lægemidler kan godkendes til mennesker og dyr i hele EU.

”Arbejdet med at godkende og overvåge sikkerheden ved lægemidler er meget forankret i EU-samarbejdet, hvor alle medlemslande profiterer af at kunne trække på hinandens faglige ekspertise. Fra dansk side er vi naturligvis meget engagerede i samarbejdet, og vi deltager i en lang række relevante komiteer og faglige arbejdsgrupper i EMA-regi. Der er ingen tvivl om, at hvis EMA kommer til København, vil det betyde, at Lægemiddelstyrelsen i endnu højere grad kan opbygge tætte internationale relationer, hvilket udvikler og styrker det faglige niveau, som er afgørende for, at Lægemiddelstyrelsen kan komme i europæisk topklasse. Vi sætter derfor alle sejl til for at bakke op om kandidaturet, ” siger Thomas Senderovitz.

Indsatsen fra Lægemiddelstyrelsens side sker blandt andet ved, at Lægemiddelstyrelsen opruster på personalesiden og styrker kapaciteten inden for videnskabelig rådgivning og biostatistik.

”Der er ingen tvivl om, at Brexit vil få stor betydning for samarbejdet om lægemidler i hele Europa, især fordi den britiske lægemiddelmyndighed Medicines & Healthcare products Regulatory Agency for øjeblikket bidrager væsentligt til det videnskabelige arbejde i EMA. Det arbejde skal fremover løftes af alle de andre EU-medlemslande. Fra dansk side er vi fuld gang med at indstille os på denne opgave, og i Lægemiddelstyrelsen er vi villige til at tage ansvar for en stor andel af fremtidige vurderinger i EMA-regi," siger Thomas Senderovitz.

Regeringen har etableret et netværk mellem bl.a. Udenrigsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Københavns Kommune og Lægemiddelstyrelsen, som vil samarbejde om at få EMA til Danmark.

Links

Regeringens pressemeddelelse om det danske EMA kandidatur

Regeringens folder: Relocation of the European Medicines Agency