Høring over forslag til lov om ændring af lov om kliniske forsøg med lægemidler

24. november 2017

Sundheds- og Ældreministeriet har følgende lovforslag i høring:

Forslag til lov om ændring af lov om kliniske forsøg med lægemidler og lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter (Habilitetskrav, forsøgsdata fra afdøde, udenlandsk inspektion m.v.).

Du finder høringsmaterialet på Høringsportalen.

Høringsfrist er den 11. december 2017.

Bemærkningerne skal sendes til:
Sundheds- og ældreministeriets Center for Lægemidler og Internationale Forhold til Send en mail med kopi til Send en mail og Send en mail.

Lov om kliniske forsøg med lægemidler træder dog først i kraft, når forordningen for kliniske forsøg med lægemidler finder anvendelse forventeligt i anden halvdel af 2019.

Link

Læs mere om den nye forordning