Kinesisk delegation på besøg i Lægemiddelstyrelsen i dag

13. marts 2017

Lægemiddelstyrelsen og den kinesiske lægemiddelmyndighed Chinese Food and Drug Administration, CFDA, tager et endnu skridt mod et tættere samarbejde.

Besøg fra Kina

”Fra Lægemiddelstyrelsens side opprioriterer vi i disse år det dansk-kinesiske samarbejde. Vi har allerede holdt flere møder med kineserne både her og i Kina, og vi er meget tæt på at være enige om en forstærket aftale om regulatorisk samarbejde mellem Lægemiddelstyrelsen og CFDA,” siger Thomas Senderovitz.

Det er direktør for internationalt samarbejde Yuan Lin og kontorchef Zhang Gaotong, der i dag besøger Lægemiddelstyrelsen sammen med en repræsentant fra den danske ambassade i Beijing. Ud over at der skal arbejdes videre på det fælles arbejdsprogram, er formålet med mødet også, at de kinesiske repræsentanter får mulighed for at se Lægemiddelstyrelsen og møde styrelsens nøglepersoner inden for blandt andet lægemiddelgodkendelse, inspektioner, lægemiddelovervågning og medicinsk udstyr.

” Vores interesse i samarbejdet handler i høj grad om at få profileret Danmark internationalt som en life science-nation. Men vi forventer også at få noget ud af samarbejdet i forhold til den løbende udvikling af vores interne arbejdsprocedurer. Det er jo sådan, at når man formidler sine procedurer til en udenforstående, så forsvinder alle selvfølgeligheder. Og det er jo altid sundt at nogen udefra stiller spørgsmål ved det, vi selv betragter som selvfølgeligt,” siger Thomas Senderovitz.

Kinas interesse i at styrke samarbejdet med Danmark bunder blandt andet i, at de via dialogen med Lægemiddelstyrelsen får adgang til know how om lægemiddelregulering i europæisk kontekst. Og set fra dansk side vil samarbejdet ifølge Thomas Senderovitz give Danmark værdifuld viden om sundhedssituationen i Kina. Eksempelvis hvordan det går med deres sundhedsreformer og forskydningerne mellem de vigtigste aktører i forhold til sundhed og lægemidler i Kina.

”I den forbindelse er jeg også meget begejstret for, at Udenrigsministeriet netop har opslået en ny stilling som vækstrådgiver på sundhedsområdet på den danske ambassade i Beijing. Den stilling bliver helt sikkert en vigtig aktør for samarbejdet om lægemidler og sundhed i begge lande”, siger Thomas Senderovitz.