Ledig bevilling til Bjerringbro Apotek

27. september 2017

Bevillingen til at drive Bjerringbro Apotek er ledig pr. 1. maj 2018. Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Bjerringbro Apotek er beliggende i postnummer 8850.

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevilliger er d. 18 september 2017 opdateret i forhold til muligheden for at indsende elektronisk apoteksansøgninger.

Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Elektroniske ansøgninger kan sendes via kontaktformularen (åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke)

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 27. oktober 2017 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Bjerringbro Apotek nr. 145.

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb er i kr. ekskl. moms)

 

2014 2015 2016

Omsætning - receptur

27.531.273

27.549.446

27.473.849

Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

615.528

632.584

608.635

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

1.761.944

1.842.095

1.882.478

Frihandelsvarer

3.499.328

3.587.985

3.719.252

Andre driftsindtægter

259.809

361.160

353.732

Bruttoomsætning

33.667.882

33.973.270

34.037.946

Rabatudgifter

420.584

421.850

421.290

Nettoomsætning

33.247.298

33.551.420

33.616.656

Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)

3.343

2.020

3.352

Dyrlægepakninger (kr.)

1.052.940

742.688

518.711

Antal pakninger til enkeltpersoner

188.384

189.530

192.140

 

Distributionsenheder af Bjerringbro Apotek (alle beløb er ekskl. moms.)

Håndkøbsudsalg 2016

Omsætning

Ulstrup

3.009.753

Rødkærsbro

2.486.934

Bjerringbro

19.451

 

Medicinudleveringssteder 2016

Omsætning

Tange

229.994

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.

Yderligere økonomiske oplysninger kan rekvireres ved henvendelse til Thomas Malthe Trier Jacobsen mail: Send en mail og telefon: 93 59 6425 eller til Karina Stavnsbjerg mail: Send en mail og telefon 44 88 93 30.