Ledig bevilling til Farsø Apotek (Genopslag)

8. september 2017

Bevillingen til at drive Farsø Apotek er ledig pr. 1. marts 2018.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Farsø Apotek er beliggende i postnummer 9640.

Den 1. juli 2015 trådte en ændring til lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014 (apotekerloven) i kraft, derfor er der udarbejdet en revideret vejledning til ansøgning om ledige bevillinger.

Ansøgning om bevilling til at drive det ledige apotek sendes til henholdsvis Lægemiddelstyrelsen og 3 forfremmelseskonsulenter. Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”.

Adresser på forfremmelseskonsulenter kan rekvireres ved henvendelse til Lægemiddelstyrelsen.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen og forfremmelseskonsulenterne i hænde senest den 9. oktober 2017 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Farsø Apotek nr. 107.

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb er i kr. ekskl. moms)

 

2014

2015

2016

Omsætning - receptur

16.713.397

18.071.098

17.744.407

Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

447.857 441.500 711.321

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

1.171.001 1.341.729 1.366.864

Frihandelsvarer

1.752.733 1.822.239 1.914.766

Andre driftsindtægter

170.725 190.773 174.453

Bruttoomsætning

20.255.713 21.867.339 21.618.488

Rabatudgifter

272.380 293.426 294.213

Nettoomsætning

19.983.333 21.573.913 21.324.275

Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)

0 0 0

Dyrlægepakninger (kr.)

118.777 135.354 145.095

Antal pakninger til enkeltpersoner

123.461 129.035 128.577


Distributionsenheder af Farsø Apotek (alle beløb er ekskl. moms.)

Håndkøbsudsalg 2016 Omsætning
Honum 1.091.834
Vester Honum 394.012
Hvalpsund 1.338.484
Gedsteds 936.168
Ullits 380.083

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.

Yderligere oplysninger

Yderligere økonomiske oplysninger samt adresser på forfremmelseskonsulenterne kan rekvireres ved henvendelse til Send en mail .