Ledig bevilling til Løgstør Apotek (Genopslag)

8. september 2017

Bevillingen til at drive Løgstør Apotek er ledig pr. 1. marts 2018.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Løgstør Apotek er beliggende i postnummer 9670.

Løgstør Apotek er frem til og med den 31. december 2017 omfattet af § 6, stk. 1 og stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1763 af 27. december 2016 vedr. apotekernes åbningstid og vagttjeneste.

Løgstør Apotek varetager fra 1. januar 2018 ikke længere vagttjeneste.

Den 1. juli 2015 trådte en ændring til lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014 (apotekerloven) i kraft, derfor er der udarbejdet en revideret vejledning til ansøgning om ledige bevillinger.

Ansøgning om bevilling til at drive det ledige apotek sendes til henholdsvis Lægemiddelstyrelsen og 3 forfremmelseskonsulenter. Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”.

Adresser på forfremmelseskonsulenter kan rekvireres ved henvendelse til Lægemiddelstyrelsen.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen og forfremmelseskonsulenterne i hænde senest den 9. oktober 2017 kl. 12.00.

 

Oplysninger vedr. Løgstør Apotek nr. 84.

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb er i kr. ekskl. moms)

  2014 2015 2016

Omsætning - receptur

15.743.856

15.977.645

15.840.660

Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

526.023

507.898

491.858

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

1.178.420

1.280.191

1.308.682

Frihandelsvarer

2.060.038

2.128.892

2.221.503

Andre driftsindtægter

179.523

169.334

159.106

Bruttoomsætning

19.687.860

20.063.960

20.021.809

Rabatudgifter

242.196

245.850

246.346

Nettoomsætning

19.445.664

19.818.110

19.775.463

Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)

0

0

0

Dyrlægepakninger (kr.)

97.177

97.856

117.382

Antal pakninger til enkeltpersoner

120.453

118.033

117.597

Distributionsenheder af Løgstør Apotek (alle beløb er ekskl. moms.)

Håndkøbsudsalg 2016 Omsætning
Overlade 1.195.349
Ranum 1.182.479
Salling 460.092

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.

Yderligere oplysninger

Yderligere økonomiske oplysninger samt adresser på forfremmelseskonsulenterne kan rekvireres ved henvendelse til e-mail Send en mail.