Ledig bevilling til Ringe Apotek

27. september 2017

Bevillingen til at drive Ringe Apotek er ledig pr. 1. maj 2018. Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Ringe Apotek er beliggende i postnummer 5750.

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevilliger er d. 18 september 2017 opdateret i forhold til muligheden for at indsende elektronisk apoteksansøgninger.

Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Elektroniske ansøgninger kan sendes via kontaktformularen (åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke)

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 27. oktober 2017 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Ringe Apotek nr. 91.

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb er i kr. ekskl. moms)

2014 2015 2016

Omsætning - receptur

22.389.660

23.354.366

22.952.110

Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

645.150

703.863

700.633

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

1.742.029

1.804.608

1.908.764

Frihandelsvarer

4.256.427

4.378.132

4.654.726

Andre driftsindtægter

194.477

226.627

217.267

Bruttoomsætning

29.227.743

30.467.596

30.433.500

Rabatudgifter

263.946

270.717

265.032

Nettoomsætning

28.963.797

30.196.879

30.168.468

Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)

232.888

143.018

165.343

Dyrlægepakninger (kr.)

149.266

165.808

174.082

Antal pakninger til enkeltpersoner

161.132

162.439

164.533

 

Distributionsenheder af Ringe Apotek (alle beløb er ekskl. moms.)

Medicinudleveringssteder 2016

Omsætning

Ryslinge

441.490

Årslev

1.303.710.

 

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.

Yderligere økonomiske oplysninger kan rekvireres ved henvendelse til Thomas Malthe Trier Jacobsen mail: Send en mail og telefon: 93 59 6425 eller til Karina Stavnsbjerg mail: Send en mail og telefon 44 88 93 30.