Ledig bevilling til Slagelse Svane Apotek

20. juni 2017

Bevillingen til at drive Slagelse Svane Apotek er ledig pr. 1. oktober 2017. Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Slagelse Svane Apotek ligger i postnummer 4200.

Slagelse Svane Apotek er omfattet af bekendtgørelse nr. 1680 af 18. december 2016 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Slagelse Svane Apotek er omfattet af § 6, stk. 1 og stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1763 af 27. december 2016 vedr. apotekernes åbningstid og vagttjeneste.

Lægemiddelstyrelsen kan oplyse om vagttjenesten, at vi i øjeblikket er i gang med sagsbehandlingen i forhold til at beskikke de apoteker, der skal varetage vagttjenesten fra den 1. januar 2018.

Lægemiddelstyrelsen påtænker at beskikke Slagelse Rådhus Apotek til at varetage vagttjeneste efter liste C i Slagelse fra 1. januar 2018. Lægemiddelstyrelsen påtænker ikke at tildele vagttjeneste til Slagelse Svane Apotek. Vi forventer, at den endelige afgørelse om vagttjeneste foreligger omkring 1. juli 2017. 

Den 1. juli 2015 trådte en ændring til lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014 (apotekerloven) i kraft, derfor er der udarbejdet en revideret vejledning til ansøgning om ledige bevillinger.

Ansøgning om bevilling til at drive det ledige apotek sendes til henholdsvis Lægemiddelstyrelsen og 4 forfremmelseskonsulenter.  Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”.

Adresser på forfremmelseskonsulenter kan rekvireres ved henvendelse til Lægemiddelstyrelsen.

Ansøgningen stiles til:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen og forfremmelseskonsulenterne i hænde senest den 4. august 2017 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Slagelse Svane Apotek nr. 22.

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb er i kr. ekskl. moms)

 

2014

2015

2016

Omsætning - receptur

31.949.311

32.554.371

31.911.897

Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

753.935

767.687

711.321

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

2.332.709

2.444.180

2.516.320

Frihandelsvarer

4.211.644

4.204.859

4.259.181

Andre driftsindtægter

392.764

465.222

441.614

Bruttoomsætning

39.640.363

40.436.319

39.840.333

Rabatudgifter

353.291

350.039

347.204

Nettoomsætning

39.287.072

40.086.280

39.493.129

Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)

25.215

1.672

4.726

Dyrlægepakninger (kr.)

848.296

1.037.736

1.067.096

Antal pakninger til enkeltpersoner

214.883

220.006

223.571

 

Distributionsenheder af Slagelse Svane Apotek

Apoteksudsalg 2016 Omsætning
Vemmelev 3.113.938

 

Hånndkøbsudsalg 2016  Omsætning
Kr. Stillinge 1.374.324

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.

Yderligere oplysninger

Yderligere økonomiske oplysninger samt adresser på forfremmelseskonsulenterne kan rekvireres ved henvendelse til:
Martin Runebøll e-mail Send en mail tlf. 44 88 92 02
eller
Anne Husted e-mail Send en mail tlf. 44 88 91 35.