Ledig bevilling til Toftlund Apotek

5. april 2017

Bevillingen til at drive Toftlund Apotek er ledig pr. 1. december 2017. Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Toftlund Apotek er beliggende i postnummer 6520.

Den 1. juli 2015 trådte en ændring til lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014 (apotekerloven) i kraft, derfor er der udarbejdet en revideret vejledning til ansøgere om ledige bevillinger.

Ansøgning om bevilling til at drive det ledige apotek sendes til henholdsvis Lægemiddelstyrelsen og 4 forfremmelseskonsulenter. Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”.

Adresser på forfremmelseskonsulenter kan rekvireres ved henvendelse til Lægemiddelstyrelsen.

Ansøgningen stiles til:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 5. maj 2017 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Toftlund Apotek nr. 295

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb er i kr. ekskl. moms).

 

2013

2014

2015

Omsætning - receptur

27.286.025

28.176.370

28.551.691

Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

754.470

587.698

593.771

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

1.768.340

1.935.200

2.117.026

Frihandelsvarer

4.062.045

4.118.693

4.033.435

Andre driftsindtægter

256.483

253.189

274.883

Bruttoomsætning

34.127.363

35.071.150

35.570.806

Rabatudgifter

374.282

383.446

387.716

Nettoomsætning

33.753.081

34.687.704

35.183.090

Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)

8.352

6.592

3.884

Dyrlægepakninger (kr.)

908.616

1.033.990

1.108.547

Antal pakninger til enkeltpersoner

178.226

181.004

182.167

Distributionsenheder af Toftlund Apotek

(Alle beløb er ekskl. moms).
(Både ikke-apoteksforbeholdte og apoteksforbeholdte).

Skærbæk Apoteksfilial

2013

2014

2015

Omsætning - receptur

13.574.861

13.901.947

14.051.750

Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

391.127

294.870

299.744

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

825.926

913.845

976.961

Frihandelsvarer

2.156.876

2.159.569

2.078.582

Bruttoomsætning

17.008.703

17.324.089

17.461.431

Rabatudgifter

187.141

191.723

193.858

Nettoomsætning

16.821.563

17.132.366

17.267.573

 

Håndkøbsudsalg 2015  Omsætning
Agerskov   2.452.039
Ballum   1.008.695
Bedsted    638.968
Tvismark   388.562
Arrild   370.531

 

Der er til apoteket meddelt påbud, om at apoteket skal opretholde filialen Skærbæk Apotek jf. bekendtgørelse nr. 1680 af 18. december 2016 om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere § 9.

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.

Yderligere oplysninger 

Yderligere økonomiske oplysninger samt adresser på forfremmelseskonsulenterne kan rekvireres ved henvendelse til:
Thomas Malthe Trier Jacobsen på Send en mail, tlf. 93 59 64 25 eller
Karina Stavnsbjerg på Send en mail, tlf. 44 88 93 30.